vrijdag 16 februari 2018

Breng je pijn bij God

Praktijk SpiegelRuimte, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog
SpiegelGedachte: Breng je pijn bij God
Soms hebben we in ons leven te maken met pijn.
Met pijn om wat ons is overkomen.
Met pijn vanwege niet vervulde verlangens.
Anderen merken het misschien niet altijd op,
omdat je het vanbinnen met je meedraagt.
Maar het zit er en het geeft verdriet en vragen.

Hanna, een vrouw uit de Bijbel, kende ook pijn.
Ze was getrouwd met Elkana.
En ze kon niet zwanger worden.
Peninna, Elkana zijn tweede vrouw,
treiterde en vernederde haar daar mee.
Hanna was zich pijnlijk bewust
van haar onvruchtbaarheid.
Ze was er kapot van, ze kon niet meer.
Ze kreeg geen hap meer door haar keel.

Elkana probeert haar te troosten.
"Waarom huil je en waarom eet je niet?
Waarom ben je zo verdrietig?
Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?"
Elkana wil haar opbeuren.
Zijn liefdevolle hart spreekt.
Maar voor Hanna is dat niet genoeg.
Zijn lieve gebaar en woorden
kunnen haar verdriet niet stillen.
Hij kan haar pijn niet wegnemen.

Een ervaring die meer mensen meemaken.
Menselijke troost is niet altijd toereikend.
Er is verdriet of verlangen dat niet
door goed bedoelde woorden van mensen
verzacht of gestild kan worden.
Je kunt een gemis of leegte ervaren
die door geen mens gevuld kan worden.

God ziet en begrijpt jouw diepste pijn.
Hij weet waar je doorheen gaat.
En Hij kan daarbij komen en je rust geven.
Hanna zoekt in haar verdriet dan ook God.
Ze wendt zich met haar verdriet tot Hem.
Ze stort in de tempel haar hart uit voor God.

Eli, de priester, ziet wat Hanna doet.
Hij weet echter niet wat hij ervan moet denken.
Hij verwijt haar dat ze dronken is.
Maar Hanna geeft aan wat ze heeft gedaan.
Dat ze haar verdriet in gebed bij God heeft gebracht.
Eli geeft haar vervolgens een woord van God.
Hanna mag heengaan in vrede,
God zal haar gebed verhoren.

Voor Hanna betekende dat een ommekeer.
Als ze weer naar huis gaat,
staat haar gezicht anders.
De droefheid is verdwenen en ze eet weer.
Haar hart is getroost door God.
Ze is vol van Hem.
Hij heeft de leegte in haar gevuld.
Vol vertrouwen gaat ze nu haar weg met God.

Bij wie zoek jij troost en bemoediging
wanneer er pijn en verdriet in je leven is?
Verwacht het niet slechts van mensen,
maar zoek bovenal je hulp en kracht bij God.
Daardoor zullen moeite, gemis en verdriet
niet ineens uit je leven verdwijnen.
Maar je mag in jouw omstandigheden wel weten
dat God bij je zal zijn en dat Hij je wil helpen.
Ga naar God met al je moeite en verdriet.
Dat is iets wat we van Hanna mogen leren
Stort je hart maar uit bij Hem.
Hij is de 'Ik ben en Ik zal er zijn'.
Altijd, iedere dag, elk moment.
Dat mag rust en vrede geven.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


Naar aanleiding van mijn vorige SpiegelGedachte
ontving ik van verschillende kanten reacties.
Diversen spraken hun waardering uit
voor de openheid en de kwetsbaarheid die ik liet zien.
Het riep bij menigeen herkenning op,
ze hadden iets soortgelijks meegemaakt.
Sommigen vonden het ook confronterend,
het deed hen in de spiegel kijken.
Anderen wilden me alsnog
een hart onder de riem steken.
Door me even aan te schieten
of door een mailtje, een belletje of een kaartje.

Bedankt voor jullie reacties!
Het is voor mij goed geweest
om zo woorden te kunnen geven
aan wat er in mij leeft.
En van jullie te horen
wat het met jullie doet.
Zo mogen we samen
weer moedig voorwaarts gaan.
Elkaar helpend op onze levensweg.


Like en volg praktijk SpiegelRuimte op Facebook:
https://www.facebook.com/Spiegelruimte/
 

----------------------------------------------------------------------------------------------
BOEKENTIP FEBREUARI 2018: 
Optie B (Sheryl Sandberg, Adam Grant, € 20,00)
Sheryl Sandberg was er na de plotselinge dood van haar echtgenoot vast van overtuigd dat echte vreugde voor haar en haar kinderen voortaan verleden tijd zou zijn. Haar vriend Adam Grant, psycholoog, vertelde haar dat mensen concrete stappen kunnen zetten om zich te herpakken na een schokkende ervaring.
Optie B vertelt verhalen over soms onvoorstelbare pijn en verlies, maar ook over kracht van mensen om ondanks alles door te gaan en er zelfs sterker uit te komen. Het boek geeft inzichten die iedereen zou moeten leren.

Koop bij bol.com
 ----------------------------------------------------------------------------------------------Boeken nodig en bestellen?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 9 februari 2018

Steun elkaar

SpiegelRuimte, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
SpiegelGedachte: Steun elkaarWij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.


Zo zongen we als gemeente
deze woorden van opwekkingslied 378
op de zondag na de begrafenis van mijn vader.
Het lied raakte me en riep tranen op.
In die eerste dagen van pijn en verdriet,
tussen de dag van overlijden en begrafenis,
verlangde ik ernaar om steun te ervaren,
te horen uit de mond van de mensen om me heen,
dat we verder mogen kijken dan de dood.
Ik verlangde ernaar dat Christus' licht
in mijn nabijheid zou schijnen,
toen mijn vaders dood nog zo vers
en rauw in mijn leven was.

Niet dat het er helemaal niet was:
een aantal mensen bezochten ons,
we ontvingen de nodige kaarten en mails,
enkelen zochten telefonisch contact,
een paar waren aanwezig bij de begrafenis.
Maar toch ... er bleven ook reacties uit.
Of reacties lieten best lang op zich wachten.
Bij de eerste vergadering die ik weer bijwoonde,
bleven belangstellende en steunende reacties uit.
Ik stond op het punt weer huiswaarts te gaan,
toen er nog iemand op de valreep vroeg
hoe het nu met mij en mijn moeder ging.
De hele avond was er door niemand iets over gezegd.
Alsof het overlijden nooit had plaats gevonden...
Mijn verdriet er niet was ..

Het heeft me wel bezig gehouden
hoe zoiets nu kan en mogelijk is.
Elkanders lasten dragen,
elkaar troosten en bemoedigen,
dat is waar we als christenen voor willen staan.
Waarom merkte ik daar niet meer van?
In eerste instantie voelde het een beetje
als een persoonlijke afwijzing.
Alsof mensen niet voldoende om me gaven.
Maar in die verklaring wilde ik niet blijven hangen.
Die redenering was niet waar.

In de afgelopen weken las ik het boek optie B.
Daarin stond een soortgelijke ervaring beschreven
van de schrijfster wiens man overleden was.
Ze schreef: "De eerste weken na zijn dood
was ik geschokt als ik vrienden tegenkwam
die niet aan me vroegen hoe het met me ging.
Het leek alsof ik onzichtbaar was,
alsof ik voor hen stond maar ze me niet zagen.
Anderen gingen het pijnlijke onderwerp
voortdurend uit de weg.
En ik besefte dat ikzelf in andere situaties
ook weleens de vriendin was geweest,
die een pijnlijk gesprek uit de weg was gegaan.
Niet vanwege een gebrek aan belangstelling,
maar omdat ik bang was hen van streek te maken.
Maar mensen die leed hebben doorstaan,
willen daar doorgaans graag over praten.
Ze willen niet worden geschuwd,
omdat ze iets ergs hebben meegemaakt."

Ze schrijft elders in haar boek:
"Het vermijden van pijnlijke onderwerpen
komt zo vaak voor dat er zelfs een naam voor bestaat.
Dit verschijnsel wordt wel het 'zwijgeffect' genoemd.
Dit zwijgen is doorgaans pijnlijk
voor degene die leed is overkomen.
Als we lijden willen we twee dingen weten:
dat ons gevoel niet gek is en dat we worden gesteund.
Als anderen doen
alsof ons niets van belang is overkomen,
wordt ons juist dat ontzegd.
Ze plaatsen ons in een isolement door niets te zeggen.
Voor hen die lijden is het onaangenaam
om hun gedachten met niemand te kunnen delen.
Dat kan hun leed verergeren.
Het kan het gevoel geven
dat het anderen niet kan schelen wat jou overkomt
doordat ze er niet naar vragen."

In het Psalmendagboek van Tim Keller
kwam ik het volgende gebed tegen
dat hij schreef bij Psalm 69:
"Heer, als mensen het moeilijk hebben,
dan merk ik dat ik me een beetje afzijdig houd,
om zelf niet te zeer door hun verdriet
geraakt te worden.
Maar toen u mij liefhad,
bleef u tot in eeuwigheid op mij betrokken,
en dat maakte u tot een man van smart.
Maak me door uw genade sterker,
zodat ik er kan zijn en open kan staan
voor de nood van de mensen om mij heen."

Ik hou je bovenstaande gedachten voor.
Laat het als een spiegel voor je mogen zijn.
Herken jij de ervaring en het gevoel van
niet gezien worden, onzichtbaar te zijn
op momenten dat je het moeilijk hebt?
Dat reacties of het gebrek aan reacties
jouw leed eerder zwaarder dan lichter maken?
Of betrap je jezelf erop dat je ook wel eens
geneigd bent tot zwijgen wanneer er leed
in iemands leven is gekomen?
Dat je het gesprek ontwijkt,
omdat je niet weet wat je moet zeggen,
of omdat je niet geraakt wilt worden
door de moeite en het verdriet?

Laat het gebed van Tim Keller steeds meer
jouw en mijn gebed mogen zijn.
Heer, leer ons open te staan
en er te zijn voor mensen in nood.
Laat ons niet terugdeinzen voor moeite en verdriet.
Dan worden de woorden van het opwekkingslied,
waarmee deze SpiegelGedachte begon,
steeds meer realitieit in onze levens.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Hartelijke groeten vanuit de SpiegelRuimte,

Hillie Snoeijer
(Psycholoog en Relatiecounselor)

SpiegelRuimte - Praktijk voor Persoonlijke Groei en Relatieverbetering
Wier 8, 9953PK, Baflo
Tel. 0595 - 422431
www.spiegelruimte.nl


Like en volg praktijk SpiegelRuimte op Facebook:
https://www.facebook.com/Spiegelruimte/
 

----------------------------------------------------------------------------------------------
BOEKENTIP FEBRUARI 2018: 
Optie B (Sheryl Sandberg, Adam Grant, € 20,00)
Sheryl Sandberg was er na de plotselinge dood van haar echtgenoot vast van overtuigd dat echte vreugde voor haar en haar kinderen voortaan verleden tijd zou zijn. Haar vriend Adam Grant, psycholoog, vertelde haar dat mensen concrete stappen kunnen zetten om zich te herpakken na een schokkende ervaring.
Optie B vertelt verhalen over soms onvoorstelbare pijn en verlies, maar ook over kracht van mensen om ondanks alles door te gaan en er zelfs sterker uit te komen. Het boek geeft inzichten die iedereen zou moeten leren.

Koop bij bol.com
 ----------------------------------------------------------------------------------------------Boeken nodig en bestellen?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com